LTAX.SK logo

Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

Transakčné poradenstvo a daňová optimalizácia, due diligence.

Nepodceňte významné jednorazové transakcie vo vašom podnikaní a poraďte sa s nami pred ich realizáciou – pripravíme pre Vás optimálne riešenie s cieľom minimalizovať daňové riziká.

Slovenské a medzinárodné daňové poradenstvo v oblasti dani z príjmov právnických osôb.

Daňová legislatíva sa mení enormným tempom a stáva sa neprehľadnou. Nenechajte to len na svojho účtovníka a zverte nám review Vášho daňového priznania a eliminujte daňové riziká.

Transferové oceňovanie

Uplatňovanie trhových cien sa týka aj tuzemských transakcií a je neoddeliteľnou súčasťou podnikateľského života takmer každého podnikateľa. Spracujeme Vám analýzu rizikových transakcií a pomôžeme Vám spracovať transferovú dokumentáciu.

Poradenstvo v oblasti DPH

Spracovanie agendy DPH je pre podnikateľov rutinnou záležitosťou, má však svoje špecifické pravidlá predovšetkým pri expanzii na zahraničné trhy a nákupoch plnení zo zahraničia, či pri zložitých dodávkach pozostávajúcich z viacerých čiastkových plnení.

Pri transakčnom poradenstve, ktoré si vyžaduje posúdenie audítorom spolupracujeme s partnerskou audítorskou spoločnosťou EP Consulting & Partner s. r. o. www.epconsulting.sk

about-img

Dohodnite si stretnutie, vyriešime Váš problém